Những Người Bạn Tưởng Tượng 2024

Những Người Bạn Tưởng Tượng

media__rating-imdb   7.4/10 Người Dùng
Bộ phim xoay quanh một cô bé bất ngờ phát hiện ra mình có thể nhìn thấy những người bạn tưởng tượng của mọi người. Và cuộc hành trình bắt đầu khi cô bé sử dụng siêu năng lực của mình để giúp đỡ những người bạn tưởng tượng này tránh khỏi việc bị bỏ rơi và lãng quên bằng cách tìm kiếm, kết nối chúng với những đứa trẻ.
 Phát Hành : 2024-05-08
 Thời Gian Chạy : 104 Phút
  Tải xuống Những Người Bạn Tưởng Tượng Mb/s

  Tải xuống Những Người Bạn Tưởng Tượng Mb/s

  Tải xuống Những Người Bạn Tưởng Tượng Mb/s

Đề xuất Phim