Walter Hill

Walter Hill

Được biết đến : Directing
Sinh nhật : 1942-01-10
Nơi Sinh : Long Beach, California, USA
Còn được Biết đến Như : Thomas Lee, Walter L. Hill II

Danh Sách Phim Của Walter Hill