Patrick Magee

Patrick Magee

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1922-03-31
Nơi Sinh : Armagh, Northern Ireland, UK
Còn được Biết đến Như : Патрик Мэги, Patrick Joseph Gerard Magee

Danh Sách Phim Của Patrick Magee