Marisa Berenson

Marisa Berenson

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1947-02-15
Nơi Sinh : New York City, New York, USA
Còn được Biết đến Như : Marissa Berenson, Maria Berenson, Vittoria Marisa Schiaparelli Berenson

Danh Sách Phim Của Marisa Berenson