Hardy Krüger

Hardy Krüger

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1928-04-12
Nơi Sinh : Berlin, Germany
Còn được Biết đến Như : Харди Крюгер

Danh Sách Phim Của Hardy Krüger