Steven Berkoff

Steven Berkoff

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1937-08-03
Nơi Sinh : Stepney, East London, England
Còn được Biết đến Như : 

Danh Sách Phim Của Steven Berkoff