Karolina Gruszka

Karolina Gruszka

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1980-07-13
Nơi Sinh : Warsaw, Poland
Còn được Biết đến Như : Каролина Грушка, Karolina Grushka, Carolina Grushka

Danh Sách Phim Của Karolina Gruszka