Hans Zimmer

Hans Zimmer

Được biết đến : Sound
Sinh nhật : 1957-09-12
Nơi Sinh : Frankfurt am Main, Germany
Còn được Biết đến Như : Ханс Циммер, Ганс Ціммер, ฮานซ์ ซิมเมอร์

Danh Sách Phim Của Hans Zimmer